HMS og kvalitet

Riskomodul demo

187 visninger
28. mars 2022 Risiko, Risikostyring
Arbeid, og livet ellers, er forbundet med risiko. Risiko er uunngåelig, men vi kan kontrollere hvilke risikoer vi tar og arbeide systematisk for å redusere dem.