HMS og kvalitet

Avvikssystemet på 50 sekunder

345 visninger
11. mars 2021
Sigurd forklarer avvikssystemet