HMS og kvalitet

Avvikssystemet på 50 sekunder

274 visninger
11. mars 2021
Sigurd forklarer avvikssystemet