HMS og kvalitet

Innstillinger for leder/administrator.mov

64 visninger
11. november 2022 Avvikssystem
Hvordan:
opprette avdelinger, og plassere personer i disse.
definere årsak- og avvikskategorier.
legge til relevante steder og relaterte spørsmål