Chatbot

HR-Henyr bestiller parkkort u.lyd. cmproj.mov

3 visninger
16. august 2021 Chatbot, HR, Personal og ledelse
HR-Henry stiller oppfølgingsspørsmål for å unngå misforståelser, og for å finne rett svar til de ansatte.