Chatbot

Er din neste kollega en HR-bot?

287 visninger
30. oktober 2020
Det snakkes mye om de viktige oppgavene HR har, og hva de bør gjøre framover. Analyser viser at HR bruker 40 % av tiden på repeterende spørsmål. Skal HR kunne bidra til å utvikle de ansatte og virksomheten, bør de ikke bruke unødvendig tid på oppgaver som kunne vært løst av en HR-bot.
- Bot er god på noe og menneske på noe annet, kombinasjonen er sterkest
- Hva skal til for å få det beste ut av både bot og mennesker
- Ansatte vil mestre, være selvhjulpne og få umiddelbar respons
- “Bring human back to HR”